Politika integrovaného systému

Stavební firma Stavitelství ŠMÍD s.r.o. byla založena v roce 1990 a je vedena jako rodinná firma. Založil ji Zdeněk Šmíd a společně se synem ji vedou jako jednatelé dodnes. Firma se zabývá kompletní stavební činností, neustále se rozvíjí, využívá nové technologie a pracovní postupy, zlepšuje zázemí a modernizuje své vybavení.

 Historie naší stavební firmy:

1990 - založení společnosti
2005 - transformace na společnost s. r. o., získání certifikátu ISO 9001
2007 - otevření nového moderního sídla v Plzni na Roudné, získání ocenění MID TOP STAV
2011 - otevření pobočky v Praze Řeporyjích, získání nevyššího možného ocenění Čekia Stability Award, získání certifikátů ISO 14001 a ISO 18001

Všichni pracovníci společnosti Stavitelství ŠMÍD se zavazují k plnění následujících záměrů:

  1.  Kvalitu poskytovaných služeb chápeme jako důležitou součást podnikatelského úspěchu. 
  2. Trvalou součástí našeho chápání kvality je rovněž péče o vysokou kvalifikaci všech zaměstnanců společnosti i stálých dodavatelů.
  3.  Nedílnou součástí našich záměrů je spokojenost našich zákazníků a soulad činností společnosti s požadavky právních předpisů.
  4.  Neustále zlepšujeme systém managementu kvality, BOZP a životního prostředí. 
  5. Systémem pravidelných kontrol a školení zvyšujeme povědomí pracovníků a dodavatelů o dopadech činností na životní prostředí a o rizicích spojených s jejich činností a požadavcích BOZP.

Vedení společnosti se zavazuje tyto aktivity zabezpečovat dostupnými nezbytnými zdroji. Veškeré procesy, které mohou mít vliv na kvalitu, životní prostředí a BOZP jsou jasně identifikovány a jsou systematicky zlepšovány.

Všichni pracovníci se zavazují k dodržování provozních a bezpečnostních předpisů, pořádku na pracovišti a technologické kázni a v neposlední řadě k aktivnímu přístupu ke zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při plnění pracovních úkolů.

Zpracoval: Lucie Šmídová
Schválil: Zdeněk Šmíd
Dne 1. 11. 2017

Zateplování a výstavba - Stavitelství ŠMÍD s.r.o. Plzeň

Přiznáváme, jsme původci globálního zateplování. Provádíme zateplování budovzateplení panelovýchrodinných domů, aby z nich neunikalo teplo domova. Že nemáte co zateplovat? Postavíme vám rodinný domek nebo se s vámi pustíme do rekonstrukce domu po babičce.

referencích vidíte, že je za námi pěkný kus poctivé práce. Využijte naše služby a přesvědčte se, že jsme ta pravá stavební firma i pro váš projekt!

Nepřehlédněte: Zateplování budov | Stavební činnost | Reference

sídlo společnosti

tel.: +420 377 248 629

↑ nahoru