Politika jakosti

Firma Stavitelství ŠMÍD s.r.o. působí v oblasti pozemního stavitelství na tuzemském trhu od roku 1990. Zabýváme se výstavbou rodinných domů, bytových domů, rekonstrukcemi, půdními nástavbami a vestavbami, zatepleními fasád rodinných a bytových domů.

Vztah k zákazníkovi

Jsme firmou orientující se silně na zákazníka.Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech předem stanovených požadavků zákazníka na kvalitní produkci stavebních prací. Rovněž se snažíme předvídat budoucí potřeby zákazníka.Chceme zlepšením všech procesů firmy a zlepšením vztahů se spolupracujícími subjekty docílit schopnost beze zbytku plnit požadavky zákazníka a jednat v souladu s jeho přáními a požadavky.

Vztah k firmě, trhu

Naším cílem je dosáhnout dobrého postavení v oblasti kvality stavebních prací mezi srovnatelnou konkurencí v Plzeňském regionu.Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování. Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

Vztah k zaměstnancům

Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu jakosti pro prosperitu firmy, zná svoji odpovědnost a postavení v systému jakosti. Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy. Naši pracovníci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností. Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší firmy. Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost k firmě. Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků.

Vztah k dodavatelům

Všichni naši dodavatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele. Požadujeme mít ze svých dodavatelů partnery na stejné úrovni zajištění jakosti. Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

Vztah k systému managementu jakosti

Vedení firmy se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat všechny potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování.

Neustálé zlepšování

Touto schválenou a vyhlášenou politikou jakosti se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém. Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti produkce firmy. Zlepšování jakosti chápeme jako proces stálý a systematický.

V Plzni 8. 1. 2008
Jednatel společnosti
Zdeněk Šmíd

Přílohy

Zateplování a výstavba - Stavitelství ŠMÍD s.r.o. Plzeň

Přiznáváme, jsme původci globálního zateplování. Provádíme zateplování budovzateplení panelovýchrodinných domů, aby z nich neunikalo teplo domova. Že nemáte co zateplovat? Postavíme vám rodinný domek nebo se s vámi pustíme do rekonstrukce domu po babičce.

referencích vidíte, že je za námi pěkný kus poctivé práce. Využijte naše služby a přesvědčte se, že jsme ta pravá stavební firma i pro váš projekt!

Nepřehlédněte: Zateplování budov | Stavební činnost | Reference

sídlo společnosti

tel.: +420 377 248 629

↑ nahoru